Beloningsbeleid Patch

Het beleid dat Patch hanteert met betrekking tot beheerste beloning is gericht op het waarborgen van een zorgvuldige klantbehandeling. Het beloningsbeleid maakt deel uit van onze bedrijfsprocessen en is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede en gekwalificeerde medewerkers. Met ons beloningsbeleid willen wij de focus leggen op een integere bedrijfsvoering, gericht op de langere termijn belangen van onze klanten en onze onderneming. Alle medewerkers van Patch, ongeacht de functie, ontvangen een (marktconform) vast salaris (inclusief vakantiegeld van 8%) en geen variabele beloning. De beloning is aldus niet gekoppeld aan de uitkomst van het klantcontact. Uit onze risicoanalyse zijn daarom geen risico’s vastgesteld die voortkomen uit de wijze van beloning.

 

Het vaste salaris betreft een vergoeding voor het voldoen aan het functieprofiel per rol binnen de organisatie. Verder kunnen de volgende beloningscomponenten zijn overeengekomen:

  • een auto van de zaak (ingeval dit noodzakelijk is vanuit de klantfunctie);
  • cursus(sen). Patch voorziet haar medewerkers van (geschikte) cursus(sen) waar dit de permanente educatie en Excellent klantcontact waarborgt en bevordert.

 

Artikel 1:120 lid 2 Wft is niet van toepassing op de werknemers van Patch.